A.Chuyển tên miền quốc tế

1/ Điều kiện để transfer 1 domain name
    + Tên miền phải được unlock
    + Bạn có Auth-info code
    + Bạn kiểm soát được email quản trị tên miền.
    + Tên miền phải được đăng ký hoặc duy trì hơn 60 ngày

2/ Transfer domain về Enom
    + Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer
    + Bước 2: Tại Enom, bạn gửi lệnh transfer kèm với authcode
    + Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Sau khi bạn bấm nút Accept và hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về Enom.
+ Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn huỷ việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.

(*) Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại
    - Authcode sai
    - Tên miền bị lock trong quá trình transfer
    - Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept
    - Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer
(*) Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này

3/ Transfer domain về OnlineNic
    + Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer
    + Bước 2: Tại OnlineNic, bạn gửi lệnh transfer
    + Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Bạn hãy click vào link xác nhận:
    - Nhập password mà OnlineNic gửi kèm trong mail
    - Nhập Authcode
    - Bấm nút Accept
Nếu hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về OnlineNic.
    + Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn hủy việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.
(*) Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại
    - Authcode sai
    - Tên miền bị lock trong quá trình transfer
    - Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept
    - Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer
(*) Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này

 

B.Chuyển tên miền Việt Nam


    1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.
    2. Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận.
    3. Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Onlinesoft làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)
    4. Phí chuyển tên miền : Hoàn tòan miễn phí.
    5. Vừa chuyển đổi và gia hạn tên miền, bạn sẽ được Giảm 10%
    6. Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền (Domain) chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.